JAN HLADIL 
  Sen Noci Svatojánské
  Vizuální laserová instalace
  Umístění: na louce vpravo od hlavní brány

Popis: Zrcadlo se za dobu své existence stalo nedílnou a všední součástí našeho života. Obraz našeho odrazu nás ale definuje v očích všech ostatních. Stejně tak i odraz okolního světa nepovažujeme za nic zásadního. Ale i přesto můžeme opustit tento omezující sociální konstrukt a začít vidět zrcadlo jako dveře do paralelní dimenze, ze kterých k nám mohou proudit světelné objemy ryzího úžasu.

Rudé peřeje
Světelná instalace

Umístění: lávka přes Ohří
Jemně nadsazená interpretace emočních stavů doprovázejících jinak nádherný proces lásky dvou lidí.


  HYPERBINARY
  Dynamo
 
Audiovizuální světelná instalace
  Umístění: v pavilonu A

Popis: Ve fyzice „dynamo teorie“ představuje mechanismus, kterým nebeské těleso, jako je Země nebo hvězda, vytváří magnetické pole. Teorie dynamo popisuje proces, kterým může rotující, konvekční a elektricky vodivá tekutina udržovat magnetické pole v astronomických časových měřítkách. Dynamo je považováno za zdroj zemského magnetického pole a magnetických polí Merkuru a Jovianských planet.

Studio Hyperbinary je projektem Amara Mulabegoviće a Jana Šímy. Více na www.hyperbinary.com


  JAKUB NEPRAŠ
  Transmitter
  Videosocha 
  Umístění: na louce vlevo od hlavní brány

Popis: Vyzařujeme jako mohutný vysílač a osamělý ostrov ve stále nepochopeném prostoru. Nevíme, zda to čím jsme obklopeni, představuje pouze omezený výhled do prázdnoty, prostého nekonečna a zároveň pro mnoho lidí obavu z jisté smrti. Nebo je to snad naopak rozprostřená paměť a tedy i život v jednom dokonalém homogenním celku?  Možná, že nemusíme vše přesně měřit a dokazovat.... Více na www.jakubnepras.com/transmitter


 FRANTIŠEK PECHÁČEK
 Teď/Now
 
Možná, že chvíle, na kterou všichni čekáme, je právě teď 
 
videomapping na pavilonu A
 Tématem tohoto díla je jedna typická vlastnost videomappingu: jeho pomíjivost. Videomapping je totiž umění, které trvá jen chvíli, probíhá jen v určitý moment a poté odezní. Tvorba videomappingu vyžaduje nepoměrně více času než jeho samotné trvání. Když se jako tvůrce tímto zabývám, tak si sám logicky pokládám otázky o smysluplnosti své práce. Tvořím díla, které nemají hmotný charakter. Co tedy vlastně delám? Co je hmota a co je nehmotné? Také pyramidy se jednou rozpadnou, vše je jen otázkou času, proto je důležité mít radost z toho, co se děje právě teď. Vytvářet obrazy z písku, abych sledoval, jak mizí ve větru.


  MAREK ŠILPOCH
  Světlo - sklo - prostor
 
Instalace ze skleněných objektů
  Umístění: pavilon B

Popis: Ve své práci s názvem Světlo - sklo - prostor se věnuji fenoménu lumia. Tichému světelnému umění, které propagoval a pojmenoval avantgardní umělec Thomas Wilfred v první polovině 20. století. Cílem mého díla je přenesení uměleckého zážitku na diváka, který se při vstupu do instalace stává její součástí a jedině on je schopen dílo svojí interpretací dokončit. 


  ELIŠKA KOCIÁNOVÁ
  Luxografie 

  Umístění: dřevěný altán u letního kina
  Popis: Altán je dostatečně malý prostor pro jednoduché vytvoření hutné atmosféry. Ze své podstavy je místem odpočinku a nabírání nových sil do
  dalších putování. Ráda bych v tomto ojedinělém typu stavby demonstrovala vliv světelných  zdrojů a barev na lidskou psychiku. Pomocí rozličných    světelných zdrojů se pokusím o čtyři rozdílná prostředí pomocí světel a jednoduché scénografie. Tato prostředí si následně bude moci divák sám ovládat.  


LUNCHMEAT FESTIVAL
Showcase

Umístění: letní kino
Popis: Pásmo tří audiovizuálních koncertů, ve kterých vždy spolupracuje hudebník nebo hudební projekt s vybraným vizuálním umělcem. Kurátorem tohoto bloku je ředitel Lunchmeat Festivalu Jakub Pešek, všichni pozvaní umělci se v minulosti představili v programu Lunchmeat Festivalu.

Představí se tito interpreti:
  Awali & Frances Sander
  Awali je nezávislá hudebnice původem z Ukrajiny, žijící v České republice. Vydala dvě alba, která jsou charakterizována éterickou směsicí jemných vokálů,              syntetizátorů a složitých zvukových experimentů. Hudba Awali je potěšením pro milovníky sofistikovaného elektronického a snového popu.

  Frances Sander je  skotská malířka a grafička, jejíž výtvarné prostředky zahrnují také výrobu malo-formátových filmů, site-specific instalace a improvizovanou digitální malbu. Koncert Awali doprovodí právě živou digitální malbou pomocí nástroje Tagtool.
(foto: Jakub Červenka)

  Aid Kid & Pavel Karafiát
  Aid Kid (Ondra Mikula) je jedním z nejtalentovanějších českých hudebníků, producentů a DJů. Už debutové album mu přineslo uznání kritiky a cenu Vinyla za          objev roku. Jeho live set se skládá z převážně nevydaných materiálů, z nichž některé jsou zcela nové a publiku budou představeny premiérově.

  Vizuály Pavla Karafiáta kombinují matematické postupy generativního designu, přírodní simulace a terénní nahrávky. Výsledek je obraz s důrazem na vysokou kvalitu a originální barevnou stylizaci prezentovaný v realtime 3d enginu.
(foto: Tereza Kunderová)

  LOFN & Gabriela Prochazka
  LOFN je duo, za kterým stojí Aitcher Clark a Anna Myschkin či Anakver. Společně v tomto norskou mytologií inspirovaném hudebním projektu dávají vzniknout        hudbě, ve které se osobitě mísí prvky industriální hudby, ambientu, elektroniky či techna. Často spolupracují s audiovizuální umělkyní Gabriela Procházkou, která    se ve své tvorbě primárně zaměřuje na práci se světlem a rozličnými světelnými zdroji ve formě objektů či instalací. Ve svých instalacích a živých vystoupeních      zkoumá hranice a propojování light designu, audiovizuálních performance, klubové kultury a světa umění. (foto: Jakub Červenka)