PIAZZETTA PŘED VRCHLICKÉHO DIVADLEM

Světelná projekce představuje návrh řešení prostoru s využitím geometrické kompozice Zdeňka Sýkory z roku 1962. Motiv vychází ze Sýkorou navržené protipožární divadelní opony, která zmizela při rekonstrukci divadla v letech 2001 – 2003. Úpravu prostranství město Louny svěřilo architektu Josefu Pleskotovi.

Piazzettu budou moci návštěvníci obdivovat i z divadelního balkonu. Během večera bude otevřena také divadelní kavárna a ve foyer Spolek Sýkora 2020 připravil prezentaci projektu piazzetta.