CELLS

Videomapping 
Video: Pavel Mrkus, František Pecháček
Hudba: Ondřej Mikula

Videoprojekce pro budovu knihovny představuje metaforu oblouku mezi viděním krajiny jako pozůstatku dávných masivních pohybů geologických hmot a uměleckým krajinářským romantismem. Formování přírodních útvarů, architektury i softwarových sítí probíhá podobně - celky se člení na elementární částice, buňky, schémata, fotony, bity... Knihovna jako klasický reprezentant lidského poznání, vědy a umění je ideálním objektem k rozehrání dynamického vztahu mezi exaktností a intuicí. Rozklad architektonických proporcí budovy na jejich základní elementy je přitom zároveň založen na kompozičním propojení obrazu a zvuku.

FRANTIŠEK PECHÁČEK je vizuální umělec působící v oblasti digitálních médií. Vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, má za sebou víc než 20 realizací videoprojekcí pro činoherní a operní inscenace. Spolupracoval s pražským Národním divadlem, Divadlem na Vinohradech, Národním divadlem moravskoslezským, budapešťským Vigszinhasz ad. Věnuje se video mappingu a scénografii. V roce 2014 získal na festivalu video mappingu Maska cenu za nejlepší videomapping, v roce 2013 se stal grafikem roku v kategorii video. Pracuje ve skupině Black Division. 
Více o projektech této skupiny ZDE.

PAVEL MRKUS je vizuální umělec, děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a odborný asistent ateliéru Time-Based Media. Ve své tvorbě se soustřeďuje na proměnu vnímání rychlosti plynutí času v závislosti na změně prostředí, v němž se pohybujeme. Svá videa vystavoval na prestižních místech, jako jsou Benátské bienále, Centre Georges Pompidou v Paříži nebo Chelsea Art Museum v New Yorku. Spolupracoval na projektu využití nových médií v lektorských programech pro návštěvníky Národní galerie v Praze.
Více o práci Pavla Mrkuse najdete ZDE.