HYPERBAROKO
Audiovizuální instalace

Instalace Hyperbaroko pojí potřebu vypjaté dynamiky s komprimovanou mnohočetností dneška. Pohyb. Emoce. Velkolepost. Zdobnost. K záhubě odkázané megalomanství. Paralelní přemíra vnitřního napětí na pozadí zmohonásobeného šumu fraktálů života.

 

JAN HLADIL vystudoval grafický design a supermédia na pražské VŠUP.Spolupracuje například s Laternou magikou na Nové scéně Národního divadla. Jeho díla byla k vidění v Národní galerii, Centru současného umění DOX, Galerii hlavního města Prahy, Chemistry Gallery a Galerii Zdeněk Sklenář.