AYAHUASCA
2007, video-koláž se zvukem, dvou minutová smyčka

Ayahuasca představuje neznámé organismy, které jsou při bližším pohledu plné mikroskopického života. Stejně jako naše společnost a přírodní systémy se i ony řídí uspořádanou hierarchií s centrálními prvky a mají cirkulačními systémy, které zajišťují přísun živin, podobně jako tkáň přepravující mízu v rostlinách, metabolismus nebo globální trh, a zajišťují výměnu informací mezi různými funkčními částmi vzájemně propojených společenství našeho superorganismu. Pohyby tanečníků představují živnou půdu pro nadcházející ušlechtilou fázi vývoje našeho superorganismu. Lidé mají videokoláž vnímat jako metaforu svého vlastního fungování v rámci společenství, aby na chvíli ustoupili pár kroků dozadu a viděli celou strukturu.

Video a další fotografie ZDE

JAKUB NEPRAŠ pracuje s vědeckými a filozofickými znalostmi, stejně tak jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Studuje současné vývojové tendence a chování našeho super-organismu ve vztahu k postavení jednotlivce v rámci celku a monitoruje přírodní principy, které tyto vztahy kontrolují a ovlivňují. Jakub odráží stěžejní změny ve společnosti a technologiích a z nich plynoucí odcizování ve vztahu k lidem i přírodě. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního a čistšího způsobu života a současné společnosti a technologiím navrací přírodní podoby.

V průběhu a po ukončení svých studií na Akademii výtvraných umění v Praze obdžel několik ocenění (Essel Award, International Biennale Florence, Arte Fiera Bologna, nomination Dorothea von Stetten Award). V současnosti byl vybrán na Headlands residenci do San Francisca. Vystavuje po celém světě v muzeiích, soukromých galeriích, ale také na uměleckých festivalech a veletrzích. 

Více o tvorbě Jakuba Nepraše najdete na www.jakubnepras.com